6 měsíců
WEBHOSTINGU
ZDARMA
Přestěhujte prezentaci pod naši střechu a my vám naservirujeme 6 měsícu webhostingu zdarma.
PPC REKLAMA | průběh realizace

Vážení zákazníci, abychom Vás lépe a podrobněji informovali o tom, jak spolupráce s námi v průběhu realizace PPC kampaní probíhá, viz. níže máte v bodech shrnuto, jaký postup dodržujeme. Náš přístup ke klientovi je vždy individuální, proto mimo rámec těchto bodů se přednostně přízpůsobíme klientovým potřebám a představám o spolupráci a jeho požadavkům.

  • Na základě Vaši poptávky Vás bude kontaktovat náš marketingový poradce, který Vám představí a srozumitelně vysvětlí, na jakém principu je založena PPC reklama. Seznámí Vás se všemi jejími vlatnostmi i možnostmi. Navrhne nejvhodnější variantu pro realizaci kampaně dle platného ceníku, která bude odpovídat Vašim představám i požadavkům.
  • Po uhrazení faktury za PPC kampaň, náš administrátor převezme veškeré materiály týkající se strategie kampaně a na základě daných informací provede analýzy webových stránek, stran klienta, konkurence a internetového trhu.
  • Dle provedených analýz odborně a cíleně nastaví Vaši PPC kampaň. Po dokončení těchto kroků Vám zašleme ke schválení specifikaci kampaně e-mailem. V případě dalších požadavků, nebo upřesňujících informací, provedeme dané změny a kampaň spustíme.
  • V průběhu prvních dvou měsíců od spuštění kampaně je nutné pozorně sledovat vývoj výsledků a optimalizovat veškerá nastavení ve spolupráci s Vámi tak, abychom se dobrali optimálních výsledků.
  • V další fázi realizace se zaměřujeme na zvyšování výkonu a úspěšnosti kampaně, proto je nutné ji podrobovat průběžné optimalizaci. Především se snažíme vyvarovat možným propadům výsledků, které mohou nastat z důvodu vývoje trhu a reakcím konkurence.
  • Po celou dobu spolupráce se s Vámi budeme udržovat v kontaktu. Budeme probírat výsledky kampaně, Vaše představy a popř. navrhneme a doporučíme další postupy, které povedou k dosáhnutí vytyčených cílů reklamní kampaně.
  • V průběhu spolupráce jste neustále informováni o výsledcích kampaně prostřednictvím statiskik v podobě reportů za určité období a to formou e-mailovou a telefonickou.
  • Vzhledem k našemu rozsahu služeb v internetovém prostředí, Vám v rámci realizovaných služeb navrhneme a doporučíme další kroky, které povedou k celkovému zefektivnění Vaši internetové prezentace.
Závěrem nám dovolte dodat: Naším cílem je na prvním místě Vaše spokojenost, která odráží především profesionálně provedená práce.

Domény Webhosting Tvorba www